TERMO 85 S PLUS

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 85 mm
Dubina krila: 93 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Max. ispuna: 74 mm
Okovi za eurožlijeb

 

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 85 S+

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

(Ug=0.6 W/m2K)

Uw=0.8[W/m2K]

feallogo

Download kataloga. Kliknite na link