TERMO 65

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira 65 mm
Dubina krila 73 mm
Mjera preklopa 8mm
Dubina ispune 21-50 mm
Poliamidne trake 22 mm
Okovi za eurožlijeb

 

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 65

Uf = 3[W/m2K]
*y=0,05 W/mK-za poliamidne distancere stakla
*y=0,11 W/mK – za Al. distancere stakla

 

*Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

feallogo

Download kataloga. Kliknite na link