TERMO 60

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 60 mm
Dubina krila: 68 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 6-48 mm
Okovi za eurožlijeb

 

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – TERMO 60

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

(Ug=0.6 W/m2K)

Uw=1.2[W/m2K]

feallogo

Download kataloga. Kliknite na link