SUN 55 – POKRETNI BRISOLEJI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Montiranje lamela: vodoravno ili okomito
Širina lamela: 140, 220, 290 i 400 mm
Podešavanje lamela: Ovisno o kutu upada sunčevih zraka

feallogo

Download kataloga. Kliknite na link