Strukturalna fasada

Aluminijske fasade ovog tipa su kombinacija konstrukcijskih aluminijskih profila i stakla,ali na način da se sa vanjske strane ne vide aluminijski elementi. Njima zatvaramo čitave stranice (fasade) nekog objekta ili njegove dijelove. U određenim uvjetima, one isključuju potrebu za drugim materijalima na fasadi, poput cigle, betona ili žbuke. Svojom estetikom i funkcionalnošću, brzom i jednostavnom montažom, aluminijske su fasade postale nezaobilazni dio svake moderne poslovne, ali i privatne građevine.