FEAL Ultra kompakt

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dubina okvira: 63 mm
Dubina krila: 81 mm
Mjera preklopa: 18 mm
Max. ispuna: 36 mm

 

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE UW – ULTRA KOMPAKT

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm

(Ug=0.6 W/m2K)

Uw=0.9[W/m2K]

feallogo

Download kataloga. Kliknite na link