70 E /ELEMENT FASADA/

Prateći potrebe modernog graditeljstva tj. maksimalno smanjenje vremena montaže fasadnog sustava na terenu, kao i greške koje monteri urade, FEAL je razvio element fasadu oznake 70E.

Sustav se sastoji od dvodijelnih aluminijskih profila-okvira koji su u potpunosti opremljeni već ostakljenim  fiksnim  i otvarajućim dijelovima pripremljenim u radionici dimenzija (sa 1.5 m širine i 3.5 m visine), tako da na terenu ostaje samo montaža. Ovaj tip fasade  se  stakli  pomoću  lajsni,  koje daju mogućnost  izmjene ispune  i  nakon  same montaže  tijekom  eksploatacije  objekta. Otvarajući prozorski elementi se otvaraju prema vani, a fiksni dio se može  riješiti dvojako pomoću  jednog profila  ili pomoću okvira koji se naknadno pričvršćuje na nosivi profil.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Primani aluminij legura AlMgSi 0,5
Površinska zaštita: Eloksiranje ili plastificiranje
Poliamidni štapići: 34mm
Brtve: EPDM kvatitete peroksidne vulkanizacije

feallogo

Download kataloga. Kliknite na link