Category Archives: alu fasade

strukturalna, polustrukturalna i zimski vrtovi

Aluminijske fasade

Jedan od projekata koje smo radili… Continue reading

Posted in alu fasade, Naslovna | Tagged | Comments Off

Plastifikacija profila

Plastifikacija je danas najzastupljeniji način zaštite metala odnosno aluminija. Cijeli proces se odvija u nekoliko faza. Prvo se vrši odmašćivanje površine aluminija potapanjem u natrij-hidroksid. Nakon toga nanosi se tzv. prajmer debljine sloja od 0,5 do 1,5 mikrometara. Ova prevlaka … Continue reading

Posted in alu fasade, Alu stolarija, Naslovna | Comments Off

Alu profili

TIPOVI ALUMINIJSKIH PROFILA Termička izolacija profila – Na aluminijskim profilima za proizvodnju prozora i vrata razlikujemo dvije karakteristične površine. Vanjska i unutarnja strana profila. Vanjska strana profila je izložena vanjskim utjecajima tj. vanjskom temperaturom, dok je unutarnja strana unutarnjom stranom. … Continue reading

Posted in alu fasade, Alu stolarija, Naslovna | Comments Off

Strukturalna fasada

Aluminijske fasade ovog tipa su kombinacija konstrukcijskih aluminijskih profila i stakla,ali na način da se sa vanjske strane ne vide aluminijski elementi. Njima zatvaramo čitave stranice (fasade) nekog objekta ili njegove dijelove. U određenim uvjetima, one isključuju potrebu za drugim … Continue reading

Posted in alu fasade, Naslovna, Strukturalna fasada | Comments Off

Kontinuirana fasada

Kontinuirane fasade čine kombinaciju konstrukcijskih aluminijskih profila i stakla. Sa ovakvim tipom fasade zatvaramo čitave stranice tj. pročelja nekog objekta i njegove dijelove. U određenim uvjetima takve fasade isključuju potrebu za drugim materijalima na fasadi, poput cigle, betona ili žbuke. … Continue reading

Posted in alu fasade, Kontinuirana fasada, Naslovna | Comments Off

RAL Skala

Predstavljaju boje iz registra boja RAL , razvijenog u Njemačkom institutu za sigurnost (RAL) kvalitete, pri čemu su boje označene brojkama. Registar boja je podjeljen u osam skupina boja označenih četveroznamenkastim brojkama koje dijelom prelaze jedne u druge. Za RAL … Continue reading

Posted in alu fasade, Alu stolarija, Naslovna | Comments Off